top of page

Croitearachd - Crofting

Cheannaich sinn dà rùta. Seo iad! Bidh iad glè thrang a dh'aithghearr.

We bought two rams. This is them! They'll be very busy soon.


Comments


bottom of page