top of page

Testimonial

Hear It From the Source

AN CÙRSA BOGAIDH - UIBHIST / NA HEARADH
19 - 22 AN LÙNASDAL 2021

"A-rithist tha Ann air soirbheachadh le cùrsa ùr eile. An turas seo b' e Cùrsa Bogaidh a bh’ ann suidhichte sa mhòr-chuid air Uibhist a Tuath ach air Bearnaraigh agus Na Hearadh cuideachd. Thòisich sinn le seisean tòiseachaidh ceithir uairean a thìde ann an Circeabost, gu lèir sa Ghàidhlig. 

An ath-latha shiubhail sinn timcheall air iomadh àiteachan inntinneach, eachdraidheil agus cultarail a' gabhail a-steach bàrr-phuingean leithid a' bruidhinn ri Eòin agus Aonghas (dithis luchd-labhairt le Gàidhlig bho thùs) aig an t-seada bhàta traidiseanta aca agus a' còrdadh lòn maorach aig Caladh na Ceallan. Bha cothrom ann tadhal air ’The Woolshed' cuideachd, far an robh Gàidhlig air a bhruidhinn a-rithist agus a cheannach cuid rudan brèagha. Am feasgar sin bha dìnnear againn air croit Anne còmhla ri a màthair-chèile aig a bheil Gàidhlig.

Disathairne ghabh sinn an t-aiseag gu Na Hearadh còmhla ri Seumas MacGilleEidich, dealbhadair agus eòlaiche-nàdair a tha dìoghras aige air a' Ghàidhlig agus a cleachdadh airson cunntas a thoirt air an t-sealladh-tìre, an fhiadh-bheatha agus an cultar. Bhruidhinn e rinn anns a' Ghàidhlig fad an latha agus abair iongnadh mìorbhailleach nuair a stad e aig croit ri taobh Tràigh Luskentyre gus Dòmhnall John fhaicinn, breabadair gu math aithnichte a dh’innis dhuinn ann an Gàidhlig na Hearadh mun obair aige le Nike agus an tadhal aige o chionn ghoirid bho Joanna Lumley airson am film aithriseach aice.

Didòmhnaich bha a' ghrian ris airson an coiseachd againn air an Tràigh Bhearnaraigh agus an turas againn dhan àite-sheallaidh Hiort far am b' urrainn dhuinn a faicinn gu soilleir dìreach 30 mìle air falbh!

Agus seo uile fhad 's a bha sinn, an triùir againn air a’ chùrsa, a’ feuchainn ri bruidhinn sa Ghàidhlig cho tric ’s a ghabhas le cuideachadh agus misneachadh bho Ann.

Mholainn e gu mòr ma tha thu airson na Ghàidhlig agad a dheuchainneachadh san t-saoghal fìor."

Dùghlas Moireasdan, Alba

Uibhist a Tuath Gaelic Courses
Uibhist a Tuath Gaelic Courses
Uibhist a Tuath Gaelic Courses
Uibhist a Tuath Gaelic Courses
Uibhist a Tuath Gaelic Courses

"I have been learning Gaelic with Ann for a year now. I could tell you that she is a wonderful teacher, that she takes time to explain what is the right pronunciation or how to apply some grammar rules, but I think that the best thing to do is to book a lesson with her, and you will be convinced. 

I was student during the immersion week in April 2023 with Ann and it was a fantastic fun. Ann was an attentive tutor to improve your Gaelic. Every day, students had new supports for the lesson. She is also a wonderful guide to visit the Islands and to give you opportunities to meet local native Gaelic speakers.

Beginners or most-advanced learners, book your place, take a deep breath and immerge yourself in a wonderful experience!!"

Arnaud Bourdon, An Fhraing
An Giblean 2023

I took the immersion course this summer to improve my conversational Gaelic and I cannot overstate how much I enjoyed this. Ann is an amazing teacher, patient and encouraging, full of resources and useful tips. The lessons were interesting and fun. The afternoon excursions were brilliant. We even had the chance to feed a wee lamb. My husband joined us in the afternoon and we were both happy to learn so much about the history of the Outer Hebrides and to discover the natural beauty of the place. I cannot pick which moment was the best as we had a wonderful week!

This was in fact my third series of lessons with Ann. I've previously done Intermediate dialogue development and Advanced dialogue development and I've seen my marks improve for the oral assessments at SMO. I will start another program in September, the one-on-one lessons are so good, well tailored to your individual needs. 

Catherine Orban, A' Bheilg

An Giblean 2024

bottom of page