Testimonials

Hear It From the Source

I have just completed Advanced Dialogue Development and I can’t believe how much progress I’ve made. The course builds on the conversations in Intermediate Dialogue Development by progressively expanding the vocabulary and using slightly more complex grammar. To practise the new words and grammar, you write your own version of the dialogue, preparing you for the group discussion, which is really fun! Highly recommended.

 

Prof. Richard C. M. Mole, London

Tha mi air a bhith sgrùdhadh còmhla ri Ann airson dìreach còrr air bliadhna a-nis an dèidh dhomh An Cùrsa Inntrigidh a dhèanamh aig Sabhal Mòr Ostaig. Tha an teaghlach aig m’ athair à Leòdhas agus ’s e fileantaich a th’ annta. 'S e an t-amas agam Gàidhlig a bhruidhinn riutha, mar sin tha mi air a bhith a' dèanamh mòran de na clasaichean aice suas gu ìre adhartach gach cuid leasanan 1:1 agus leasanan buidhne. Tha deagh mheasgadh de fèin-sgrùdadh agus clasaichean air loidhne. Chan eil càil nas fheàrr na leasanan aghaidh ri aghaidh airson còmhradh ionnsachadh. Tha na leasanan seachdaineil, socair agus spòrsail an-còmhnaidh agus structaraichte cho math. Tha na leabharaichean-obrach agus na faidhlichean-fuaime dìreach samhaidh agus tha na còmhraidhean fìor-riochdail agus glè fheumail. Cleachdaidh Ann mòran diofar sheòrsaichean stòrasan agus eacarsaichean a chomharraicheas i gu math luath agus gu mionaideach. Misnichidh i thu deagh-chleachdadh a chleachdadh. Tha seòrsaichean de leasanan ann airson a h-uile duine agus faodaidh iad a bhith aig astar sam bith gur toil leat. Bha a h-uile duine anns na clasaichean agam nas comasaiche air còmhradh aig deireadh gach cùrsa. Tha mi nas misneachaile air a’ Ghàidhlig agam cuideachd agus tha mi a’ creidsinn gum b’ urrainn dhomh còmhradh a ghabhail a-nis. Tha tòrr ri ionnsachadh ann fhathast ge-tà agus mar sin tha mi toilichte gun tèid mi air air adhart leis a' Chùrsa Adhartais aig SMO a-nis agus uaireigin tha mi an dòchas gun urrainn dhomh bruidhinn ri mo theaghlach gu ceart. Bha e mòr-thlachd a bhith ag obair le Ann agus chan urrainn dhomh a moladh mar oide Ghàidhlig no na cùrsaichean aice àrd gu leòr.

Dr Douglas Morrison, Scotland

If you would like to add your testimonial,

you can send it to

info@gaeliccourses.com

Payton Hillman