John Gillan (Iain MacGillean)
Dh'fheuch mi e!
Cùrsa Ro-ìre
Cùrsa Còmhraidh
PB Dial. Developer
Verb Cruncher
Neach-èistidh
Intermediate Booster
Interm. Dialogue
+4