top of page

Uibhist a Tuath - Na Hearadh 19 - 23 An Lùnasdal 2021

Thàinig na h-oileanaich agamsa gu na h-eileanan airson Gàidhlig a bhruidhinn tron deireadh na seachdaine. Rinn sinn tadhal air iomadach àite agus shiubhail sinn air an aiseag. Choinnich sinn ri tòrr dhaoine aig a bheil Gàidhlig bho thùs! Tha mi a' coimhead air adhart fàilte a thoirt dhuibh an ath-bhliadhna. Ma tha cothrom agaibh a thighinn an-seo, gabhaibh ticead cho luath sa ghabhas fhad 's a tha àitichean ann!


Langais / Langass

Na Hearadh / Isle of Harris

Hiort / St Kilda


תגובות


bottom of page