top of page

Maise air d' aodann - Make-up on your face

Nì mi deiseil son falbh! Chan eil feum agam air maise idir! Tha gaol aig na meanbh-chuileagan air maise! Midges love sweet make-up. Use Avon-skin-so-soft or Smidge the Midge instead.Comments


bottom of page