top of page

An Cùrsa Bogaidh - An Giblean 2023

Bha deagh spòrs againne an t-seachdain sa chaidh leis na h-oileanaich às an Fhraing agus à Sealainn Nuadh. Seo bhideo a rinn iad. Cuiridh sinn barrachd dealbhan air loidhne na seachdainean sa tighinn.


Tha sinn an dòchas gum faic sinn an ath-bhliadhna sibh!


Comments


bottom of page