top of page

Gleann Comhann - Leasachadh Sgilean Còmhraidh

  • 10Steps
Everyone who has completed all steps in the program will get a badge.

About

Thig còmhla rinn air an t-slighe gus faighinn a-mach na h-iongantasan air seann chruth-tìre mòr-bholcàno na h-Alba. Ionnsaich rud no dhà mu dheidhinn a chruthachadh, am fiadhachas, na daoine agus tàladh cruinneil. Aig deireadh a’ chùrsa seo, bu chòir dhut a bhith air briathrachas gu leòr a chruinneachadh airson còmhradh beag Gàidhlig a bhith agad mu Ghleann Comhann. Join us on the journey to discover the wonders of Scotland's ancient supervolcano landscape. Learn a few things about its creation, the wildness, the people and global attraction. At the end of this course, you should have gathered enough vocabulary to have a wee conversation in Gaelic about Glencoe. Study time: approximately 3.5 hours

You can also join this program via the mobile app.

Price

£25.00

Group Discussion

This program is connected to a group. You’ll be added once you join the program.

Luchd-Ionnsachaidh na Gàidhlig

Luchd-Ionnsachaidh na Gàidhlig

Private 43 Members

Share

Already a participant? Log in

bottom of page